Av.Çakıcı uyardı: Corona hukuk mağduriyetlerine neden olabilir…

Ülkemizinde etkisini sürdüren Corona virüs salgınıyla hayata geçirilen tedbirlerin, hukuki olanlarını değerlendiren İzmir Barosu Avukatları’ndan Mert Çakıcı, ileriki bir süreçte olası bir mağduriyet yaşamaması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Çakıcı, “Bilindiği üzere ülkemiz ve tüm dünyada etkisini sürdüren COVİD-19 Virüs salgın hastalığı dolayısıyla birtakım tedbirler hayata geçirilmektedir. Bu tedbirler içerisinde hukuki olarak iki dikkat çeken tedbir bulunmaktadır” dedi.

Hakimler savcılar Kurulu’nun 31.03.2020 tarihine kadar duruşmaların ivedi ve tutuklu işler dışında ertelenmesi yönünde tavsiye kararıyla tüm adliyelerde duruşmaların ertelendiğini ifade eden Av.Mert Çakıcı, “31076 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı irdelendiğinde tedbirin icra ve iflas takiplerinin durdurulması, tarafa ve takip işlemlerinin yapılmaması, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmaması ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesi yönleriyle sınırlı olduğu görülmektedir. Vatandaşı bekleyen daha büyük tehdidin süresel yönden adli ve idari yargıda olduğunu belirterek bu alanlara ilişkin tedbirlerin ivedi olarak alınmasını hak kayıplarını önleyebilir” diye konuştu.

Özellikle dava açma süreleri, itiraz süreleri, ara karar süreleri, cevap süreleri, istinaf/temyiz süreleri gibi sürelerin durmadığının altını çizen Çakıcı, vatandaşların bu noktada mağduriyet yaşamamaları adına kendilerine ulaşan vergi ve cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, dava dilekçeleri, gerekçeli kararlara ilişkin tebligatlara karşı gerekli işlemleri ve başvuruları süresinde yapmaları gerektiğini belirtti.

Av.Çakıcı, sürelere ilişkin bir erteleme ya da durdurma yönünde karar alınmadığından kişilerin ceza öngören kararlara karşı başvuru yapmamaları halinde haklarında kesinleşmiş cezaların olabileceği, gönderilen vergi, ceza ihbarnamelerine veya vergi dairesi ödeme emirlerine ya da trafik para cezaları ile idari para cezalarına karşı itiraz etmemeleri halinde kesinleşmiş amme alacakları doğabileceği ve yine dava dilekçelerine karşı cevap sunulmaması halinde cevap dilekçesi ve delil gösterme haklarının sona erebileceği tehlikesinin varlığını sürdürdüğünü açıkladı. Bu noktada da adli ve idari yargıda sürelere ilişkin de kapsamlı bir düzenleme yapılmasının hak kayıplarını önleyeceğini belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir