İzmir Tabip Odası: İzmir’de vaka sayısı 700 civarında, virüsten 75 sağlık çalışanı etkilendi

İzmir Tabip Odası, İzmir’de Covid-19 tanısı konulan hasta sayısının 700 civarında olduğunu, 75 sağlık çalışanın da virüsten etkilendiğini bildirdi.

İzmir Tabip Odası dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili, sağlık çalışanları, vakalar ve karşılaşılan sorunlara ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye’de ilk kez 10 Mart 2020 tarihinde saptanan koronavirüs vakalarının 19 günde 9.217 hastaya, 131 can kaybına yükseldiği belirtilen raporda, “Açıklamalarda sadece PCR testi pozitif çıkan vakaların esas alındığını, hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen şüpheli-olası vaka sayılarının yer almadığını biliyoruz” vurgusu yer aldı.

İzmir’de 700 civarı vaka var, 75 sağlık çalışanı virüsten etkilendi

Raporda İzmir Tabip Odası’nın salgına karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verilirken, “Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitifler vakalar dahil hasta sayısı 700 civarındadır. Yine bu süre içinde etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı da yaklaşık 75’tir. Bir ASM hemşiresi yoğun bakımda tedavi edilmektedir” ifadeleri akratıldı.

Raporda, hekimler ve sağlık çalışanları tarafından İzmir Tabip Odası’na iletilen sorunlar ise şu şekilde aktarıldı:

 • Bu süreç büyük bir gizlilik içinde yürütülmekte, hekimler bile hastalarının test sonuçlarını öğrenmekte zorlanmaktadır.
 • Kişisel koruyucu ekipman sayıları ve niteliklerinde eksiklik en çok bildirilen sorundur.
 • Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) bu ekipmanın daha geç ulaştırılması, bazı malzemelerin eksik ve yetersiz nitelikte olması Covid-19’dan etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını artırmıştır.
 • Yetkililerce açıklanan önlemler arasında hastaların ilk olarak ASM’ye gitmeleri söylenmiş bu da rutin olarak bebek ve gebe izlemi yapılan ASM’lerde sağlıklı kişilere hastalık bulaşma riskini artırmıştır.
 • Son önlemler ile iş yükleri aşırı derecede artan ve zaten vekaletsiz izin hakkı bulunmayan aile hekimleri, izolasyon veya karantina nedeniyle çalışmadıkları günlerin ücretlerinden kesileceği endişesi yaşamaktadır.
 • İşyeri hekimlerinin kronik hastalığı olan çalışanlara ancak iki gün rapor verebilmesi nedeniyle 14 gün rapor almak için aile hekimlerine başvuru çok artmıştır.
 • Önce umreden gelenlerin, daha sonra da evde kalması gereken 65 yaş üstü kişilerin telefonla takip işi de aile hekimlerinin zamanlarının önemli bir kısmını almaktadır. 
 • İşyeri hekimleri kişisel koruyucu ekipmanların eksikliğinden yakınmaktadır. Aynı zamanda kronik hastalık öyküsü olan çalışanların çalıştırılmaya devam etmesi, ilk başlarda yurtdışı seyahat öyküsü olanlara bir önlem alınmaması da bildirilen sorunlar arasındadır.
 • 112 hattının aynı zamanda son bir haftadır evde olan 65 yaş üstü vatandaşlara vefa hattı olarak kullanılması, bu hattın aşırı yoğunlaşmasına, hastaların hastanelere olan transferinde gecikmelere neden olmaktadır.
 • Özel hastanelerin bazıları hekim ve sağlık çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmaktadır. Özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar ayrıca işten çıkarılma, ücretsiz izine gönderilme ve ücret alamama gibi kaygılar taşımaktadır.
 • Kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinin çoğunda pandemi planı uygulanmaya başlamış, pandemi poliklinik ve klinikleri ayrılmıştır.
 • MHRS randevularında azaltmaya gidilse de bazı hastanelerde ertelenebilecek kontrol muayeneleri ve elektif ameliyatlar devam edebilmektedir.
 • PCR testi yeterli sayıda yapılmamakta, özellikle temas şüphesi olabilecek hekimlere rutin olarak uygulanmamaktadır.
 • Test sonuçlarının çok geç gelmesi bir diğer sorun olarak ifade edilmektedir.
 • Testi pozitif ancak kliniği hafif hastaların ev dışında izolasyonu için mekanlar yaratılması istenmektedir.
 • Pandemi klinik ve polikliniklerinde bazı hekimler 24 saatlik nöbetlerden ve bu süredeki eksik ekipmanla çalışmaktan şikâyet etmektedir.
 • Bazı hastanelerde verilen yemeklerin nitelik ve niceliğinde sorunlar olduğu bildirilmektedir.
 • Pandemi polikliniklerinde görev dağılımı yapılan, vardiya ile çalışılan bazı hastanelerde aa-aln dışı hekimlere yeterli eğitim verilmediği belirtilmektedir.
 • Pandemi klinik ve polikliniklerinde görevli sağlık çalışanlarının ailelerine hastalık taşımaktan çekindiklerinden mesai saati sonrası dinlenebilecekleri, kalabilecekleri hastane dışında ücretsiz yerler ayarlanmasını istemektedir.

İzmir Tabip Odası’nın salgında en önde mücadele eden hekimler ve sağlık çalışanlarının sorunlarını yetkililere iletmek, çözüm bulmak için çalıştığı belirtilen raporda, vali başkanlığında oluşturulan İl Pandemi Kurulu’na hiçbir sağlık meslek örgütünün dahil edilmemesi de eleştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir