Yargıda gerçekleştirilen yeni düzenlemelere dikkat!

İzmir Barosu’na kayıtlı Av.Mert Çakıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden torba yasayla geçirilen, yargısal yönden hak kayıplarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerle ilgili vatandaşları uyardı.

Adli ve idari yargıya ilişkin kapsamlı ve geniş bir düzenlemelerde, bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin kanun kapsamına ele alındığını belirten Av.Mert Çakıcı, “Düzenlemenin amacını yargısal yönden hak kayıplarının önlenmesi oluşturmaktadır” dedi. Çakıcı, “Özellikle yargılama hukuku yönünden süresel düzenlemelerin yer aldığı ve usul hükümleri içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan süreler yanında usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler durdurulmuş bulunmaktadır” diye konuştu.

Av.Mert Çakıcı

“Söz konusu süreler, 13 Mart ila 30 Nisan arası (işbu tarihler de dahil olmak üzere) durdurulmuştur. Düzenlemeye tahkikat aşamasında hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumu süreleri de dahil edilmiştir” şeklinde konuşan Av.Mert Çakıcı, yargıdaki son düzenlemelerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Getirilen düzenleme sava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru sürelerini kapsamaktadır. Duran süreler, 1 Mayıs itibariyle işlemeye başlayacak; bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Ki salgın ile ilgili belirsizliğin devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı’na altı ayı geçmemek kaydıyla bir kez uzatma yetkisi de işbu düzenleme ile verilmiştir.”

Ancak düzenlemenin birtakım süreleri kapsamadığına dikkat çeken Çakıcı, “Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı sürelerinin, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki koruma tedbirlerine ilişkin süreler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan ihtiyati tedbiri tamamlayıcı işlemlere ilişkin sürelerin kapsam dışı bırakıldığını ifade etmiştir. Yine Hakimler Savcılar Kurulu’nun 31 Mart’a kadar ertelenmesi yönünde vermiş olduğu tavsiye kararının düzenleme ile genişletildiğini; bu hususta duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi gibi alınması gereken diğer tüm tedbirlerin ilgisine göre Yargıtay ve Danıştay Başkanlar Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı’nca belirleneceği düzenleme kapsamına alınmış olup 31 Mart sonrasındaki planlanan duruşmaların erteleneceğinin kuvvetle muhtemeldir” diye konuştu.

Bu düzenleme ile belirsizliğin bir nebze de olsa kalktığını belirten Av. Çakıcı, yine de kendilerine yapılacak tebligatlar ve bildirimler karşısında dikkatli olunması gerektiğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir