Engelliye YARGI engeli

İzmir’in Aliağa ilçesinde Şubat ayında, “engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine” park ettiği gerekçesiyle hakkında trafik para cezası kesilen vatandaşın, hukuk mücadelesi yargı engeline takıldı. Aracını engelliler için ayrılmış yere park eden ve

Araç içerisine engelli olduğuna dair engelli kimlik kartını bırakıp, aracını engelliler için ayrılmış yere park eden vatandaşa trafik para cezası kesildi. Engelli vatandaş, itiraz süresi içerisinde hem engelli kimlik kartı, hem de engelli raporunu eklenerek cezaya itiraz etti. Konu yargıya taşındı.

Aliağa Sulh Ceza Hakimliği, engelliler için park kartının bulunmadığı ve aracın engelli aracı olmadığı gerekçesi ile itirazı reddetti. Verilen karara karşı herhangi bir itiraz mercii de bulunmadığından trafik para cezası kesinleşti.

Av.Mert Çakıcı

Verilen kararın başta uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile korunan eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade eden İzmir Barosu’na kayıtlı Av.Mert Çakıcı, “Günümüzde engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın ön planda olduğu bir dönemde sırf aracın engelli aracı olmadığı ve engelliler için park kartının bulunmadığı gerekçesiyle kesilen para cezasının hukuka uygun kabul edilmesi anlaşılabilir değildir. Bu noktada cezanın gerekçesi olan Karayolları Trafik Kanunu’nun 61’nci maddesinin 1’nci fıkrasının “o” bendinde ““Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde” park etmek, yasaklanmıştır” diye konuştu.

“Kanun koyucu, engelliler olarak genel bir ifade kullanmıştır. Aracın engelli plakasına sahip olmasını ya da kart bulunmasını şart koşmamıştır. Kanunda ayrıca engelli kavramından anlaşılması gerekenin “engelli araç plakası” veya “engelli park kartı” olduğuna dair bir ibare ve tanım da bulunmamaktadır” diyen Çakıcı, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Böyle bir durum yönetmelik ile de getirilmesi normlar hiyerarşisine aykırıdır. Nitekim olaya ilişkin de bizzat resmi kurumlarca verilen bir engelli kimlik kartı bulunmakta ve araçta görülebilir bir yerde bulunmaktadır. Buna karşın böyle bir karar verilmesi başta eşitlik ilkesi olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve kanuni düzenleme karşısında kabul edilebilir değildir.”

3 adet yorum: “Engelliye YARGI engeli

  1. Arkadaşlar oda bizim. Eksiğimiz. Araç park kartını çıkarmamız. Gerek onuda yapmazsak emniyete trafik tescile. İşletme iz. Gerek hakim. Haklı biz. Haklı. Olduğumuz. Yerde. Haksız. Düşüyoruz. Tek çatı tüm engelliler derneği başkanı hasan yıldız

  2. Üstadım;

    Bu konuda herhangi bir eksiklik durumunuz söz konusu değil. Zira kanunda engellilik durumu yeterli görünmekte. Alt düzenleyici işlemler ile idare, bunu ihlal edemez. Yönetmeliğin kanuna aykırı olmaması esastır. Kanunda öngörülmeyen bir durum, yönetmelikle ihdas edilemez. Dolayısıyla “engellilik” durumuna tanınan bir hakkın, “araç” koşuluna bağlanması düşüncesi açık bir hukuka aykırılıktir.

    Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir